Trò chơi Kill zombi2 trực tuyến

Thêm vào mục yêu thích

Trò chơi trực tuyến

Làm thế nào chơi trong trò chơi Kill zombi2

Bình chọn:37
Kill zombi2

Trò chơi được bắn từ một quả lựu đạn zombie tràn ngập khu vực. Đôi khi bạn phải nghỉ mát cho các đối tượng nước ngoài. Chẳng hạn như đá và

Thêm 4/3/2011
Chơi 24370 thời gian
Lượt chơi gần nhất 4/9/2015


Ý kiến ​​cho trò chơi:

Đăng ký 5/9/2015 00:43:29

Đối với các trò chơi bài bình luận nào, viết đầu tiên!