Trò chơi Kiểm tra chỉ số IQ cho các thông minh nhất trực tuyến

Thêm vào mục yêu thích

Trò chơi trực tuyến

Làm thế nào chơi trong trò chơi Kiểm tra chỉ số IQ cho các thông minh nhất

Bình chọn:27
Kiểm tra chỉ số IQ cho các thông minh nhất

Trò chơi này là một thử nghiệm được thiết kế để xác định mức độ của chỉ số IQ. Đối với mỗi câu hỏi là 60 giây. Điều kiện duy nhất của trò chơi là tiếng Anh. Nhưng ngay cả mà không biết tiếng Anh là một trả lời các câu hỏi trực quan.

Thêm 20/3/2011
Chơi 61130 thời gian
Lượt chơi gần nhất 31/8/2015


Ý kiến ​​cho trò chơi:

Đăng ký 31/8/2015 23:23:58

Đối với các trò chơi bài bình luận nào, viết đầu tiên!