Trò chơi Bloom on Ice trực tuyến

Thêm vào mục yêu thích

Trò chơi trực tuyến

Làm thế nào chơi trong trò chơi Bloom on Ice

Bình chọn:126
Bloom on Ice

Bạn chỉ có một phút để hiển thị tất cả các khả năng của Bloom Feechka. Cô được đào tạo trong một thời gian dài và bây giờ là lúc để cạnh tranh. Hãy thử để có được điểm tối đa. Kiểm soát bằng cách sử dụng các phím mũi tên. Chuyển tiếp để chiến thắng!

Thêm 9/5/2013
Chơi 23557 thời gian
Lượt chơi gần nhất 3/9/2015


Ý kiến ​​cho trò chơi:

Đăng ký 4/9/2015 13:58:05

chi hoi de thoi chu dau phai de

26/7/2013 10:03:31

de nhu an chao ko co tro choi nao de nhu tro choi nay ai phat minh ra tro choi nay co le kien thuc chi co bay nhieu thoi dung la may thang ngu

18/7/2013 15:04:33

kho ghê

18/6/2013 15:32:52

kho qua

18/6/2013 15:30:44

de ot

18/6/2013 07:05:37

de ot

18/6/2013 07:05:23

Hoi nh?m

17/6/2013 09:51:33

choi c? thua mi?t ak

15/6/2013 03:22:03

ch?ng h?u trò này

15/6/2013 03:21:49

chang hay ti nao

14/6/2013 12:28:08

chang hay ti nao

14/6/2013 12:28:03

minh rat thich winx

10/6/2013 12:00:18

dieu nhan hay qua neu co stella va bloom

8/6/2013 08:03:23

thu linh the bai

8/6/2013 08:02:28

hay l?m các b?n choi th? di

5/6/2013 12:56:04

the ma cung hay chan chet di dc

5/6/2013 03:07:40

kho qua di

5/6/2013 03:06:50

lhvargf

1/6/2013 15:24:13

lhvargf

1/6/2013 15:24:08

tro choi nay choi hay lam lam do co Blom luc nho nua...

18/5/2013 06:24:05